Nawigacja
Kontakt

 

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Zespół Obsługi Programu LIFE+

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3

02-362 Warszawa

tel. +48 22 58 98 360

fax +48 22 58 98 171

www.swiadomizagrozenia.pl

www.lasy.gov.pl

 

Łukasz Przybyłek

Kierownik Zespołu

Manager Projektu Forestfire I

tel. +48 22 58 98 360

e-mail: l.przybylek@lasy.gov.pl

 

Marcin Gołębiowski

Manager projektu Forestfire II

tel. +48 22 58 98 364

e-mail: m.golebiowski@lasy.gov.pl

 

Joanna Majka

Koordynator ds. Kampanii Medialnych i PR

e-mail: j.majka@lasy.gov.pl 

 

Małgorzata Czyżewska

Koordynator ds. ochrony zasobów przyrodniczych i obszarów NATURA 2000

e-mail: malgorzata.czyzewska@lasy.gov.pl

 

Jacek Zadura

Koordynator ds. zapobiegania pożarom lasów

e-mail: j.zadura@lasy.gov.pl

 

Małgorzata Sikora

Specjalista ds księgowości i rozliczeń projektu

e-mail: malgorxata.sikora@lasy.gov.pl

 

Koordynatorzy regionalni - FORESTFIRE I 

 

Paweł Chojnowski
Koordynator regionalny na województwo podlaskie
 
Arkadiusz Mrozowski
Koordynator regionalny na województwo warmińsko-mazurskie
 
Jacek Cichocki
Koordynator regionalny na województwo kujawsko-pomorskie
 
Tomasz Kuc
Koordynator regionalny na województwo mazowieckie
 
Koordynatorzy regionalni - FORESTFIRE II 
 
Przemysław Dobrowolski
Koordynator regionalny na województwo łódzkie
 
Aneta Sławińska
Koordynator regionalny na województwo lubelskie i świętokrzyskie
 
Krzysztof Boruń
Koordynator regionalny na województwo śląskie
 
Piotr Król
Koordynator regionalny na województwo małopolskie i podkarpackie