Asset Publisher Asset Publisher

Kontakt

 

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Zespół Obsługi Programu LIFE+

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3

02-362 Warszawa

 

tel. +48 22 58 98 310

fax +48 22 58 98 171

www.ogienwlesie.lasy.gov.pl

www.lasy.gov.pl

 

Łukasz Przybyłek

Kierownik Zespołu

Manager Projektu Forestfire I

tel. +48 22 58 98 310

e-mail: l.przybylek@lasy.gov.pl

 

Marcin Gołębiowski

Manager projektu Forestfire II

tel. +48 22 58 98 315

e-mail: m.golebiowski@lasy.gov.pl

 

Joanna Majka

Koordynator ds. Kampanii Medialnych i PR

tel. +48 22 58 98 312

e-mail: j.kabat@lasy.gov.pl

 

Małgorzata Czyżewska

Koordynator ds. ochrony zasobów przyrodniczych i obszarów NATURA 2000

tel. +48 22 58 98 292

e-mail: malgorzata.czyzewska@lasy.gov.pl

 

Jacek Zadura

Koordynator ds. zapobiegania pożarom lasów

tel. +48 22 58 98 313

e-mail: j.zadura@lasy.gov.pl

 

Koordynatorzy regionalni - FORESTFIRE I 

 

Paweł Chojnowski
Koordynator regionalny na województwo podlaskie
tel. +48 606 226 993
 
Arkadiusz Mrozowski
Koordynator regionalny na województwo warmińsko-mazurskie
tel. +48 602 780 411
 
Jacek Cichocki
Koordynator regionalny na województwo kujawsko-pomorskie
tel. +48 606 856 811
 
Mariusz Turczyk
Koordynator regionalny na województwo mazowieckie
tel. +48 602 296 065
 
Koordynatorzy regionalni - FORESTFIRE II 
 
Przemysław Dobrowolski
Koordynator regionalny na województwo łódzkie
tel. +48 609 126 940
 
Aneta Sławińska
Koordynator regionalny na województwo lubelskie i świętokrzyskie
tel. +48 604 420 941
 
 
Krzysztof Boruń
Koordynator regionalny na województwo śląskie
tel. +48 785 200 724
 
Piotr Król
Koordynator regionalny na województwo małopolskie i podkarpackie  
tel. +48 600 306 369