Aktualności Aktualności

Dobry klimat dla powiatów "Świadomych zagrożenia"!

We wrześniowym numerze elektronicznego biuletynu informacyjnego „Dobry Klimat dla Powiatów", którego wiodącym tematem jest szeroko rozumiany ogień ukazał się artykuł „Świadomi zagrożenia". Tekst autorstwa p. Jacka Zadury to kompendium informacji dotyczących realizowanej przez Lasy Państwowe kampanii informacyjno – edukacyjnej „Świadomi zagrożenia". W artykule także informacje o:

- zagrożeniu pożarowym polskich lasów,
- głównych przyczynach powstawania pożarów lasów,
- ogromnych stratach ekologicznych i finansowych powodowanych przez pożary,
- zasadach bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z wielorakich funkcji lasów,
- sposobach postępowania w przypadku zauważenia pożaru lasu.
Tekst artykułu dostępny na stronie:
 
Projekt „Dobry Klimat dla Powiatów" rozpoczął się 1 września 2010 roku. Jego głównymi celami są między innymi aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz stymulowanie praktycznych inicjatyw i inwestycji na szczeblu lokalnym nakierowanych na ochronę klimatu i adaptacje do jego zmian. Głównymi adresatami projektu są władze powiatowe. Projekt jest realizowany przy udziale środków instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Więcej informacji na stronie http://www.chronmyklimat.pl/doklip/o-projekcie