Aktualności Aktualności

W dniu 21.10.2011 w Nadleśnictwie Kozienice w Szkółce leśnej Przejazd odbyły się warsztaty terenowe dla nauczycieli mazowieckiej części RDLP w Radomiu zajmujących się m.in. edukacją leśną.
Warsztaty składały się z części terenowej, dotyczącej praktycznych zagadnień z zakresu edukacji leśnej, oraz z części kameralnej,  która odbyła się w sali wykładowej Nadleśnictwa Kozienice.
Podczas  spotkania zaprezentowana została działalność leśników RDLP w Radomiu.

Kolejną część warsztatów stanowiła prezentacja kampanii „Świadomi zagrożenia". Zebranym nauczycielom przedstawione zostały główne przesłania, założenia i kreacja kampanii. Zaprezentowane zostały też podjęte dotychczas działania, w tym spoty radiowe i telewizyjne przygotowane w ramach kampani medialnej. Uczestnikom wręczono Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w warsztatach oraz rozdano gadżety reklamujące projekt.