Aktualności Aktualności

Konferencja inauguracyjna - FORESTFIRE

Z celami kampanii, zaplanowanymi działaniami dotychczasowym przebiegiem realizacji zapoznało się 63 osoby reprezentujące 57 instytucji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mediów, organizacji pozarządowych, Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictw, Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach. Bardzo miły międzynarodowym akcentem był udział Pana Thomasa Bashnego z Austrii – przedstawiciela Europejskiej Unii Leśników.