Aktualności Aktualności

Olsztyn szkolenia dla nauczycieli i przedstawicieli OSP

50 nauczycieli z Warmii i Mazur uczestniczyło w dwudniowym szkoleniu z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej w lasach. Szkolenie odbyło się w Olsztynie w dniach 16-17 listopada. 18 i 19 listopada w warsztatach edukacyjnych, dotyczących tej samej tematyki, wzięło udział 30 strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Zadaniem wyszkolonych pedagogów i strażaków będzie dalsze rozpowszechnianie informacji na temat działań realizowanych w ramach "Świadomi zagrożenia" wśród społeczności lokalnej. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia, a także pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych. Kolejne szkolenia dla nauczycieli i strażaków odbędą się wiosną.