Aktualności Aktualności

Start kampanii "Świadomi zagrożenia".

Co roku w Polsce lasy płoną 10 000 razy. Prawie wszystkie pożary powodują ludzie. Tylko my możemy temu zapobiec. Społeczna kampania informacyjno-edukacyjna zainicjowana przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ma za zadanie ograniczyć dramatyczną skalę tego problemu aż o 3000 pożarów rocznie. Kampania rusza już 15 czerwca.

 
Mało kto zdaje sobie sprawę z zastraszających statystyk – w rzeczywistości aż 9 na 10 pożarów lasów to wina człowieka. W powszechnej świadomości jest to odległy problem, który tylko pozornie nas nie dotyczy. Zbyt łatwo przychodzi nam nieprzywiązywanie wagi do tego, czy w bezpośrednim otoczeniu lasu zachowujemy się właściwie, czy nie. Niedopałek papierosa, ognisko rozpalone blisko drzew, albo łąka wypalana w ten sam sposób od lat – takie zagrożenia powodują jedynie „inni".
 
Celem komunikacyjnym kampanii jest podniesienie świadomości w zakresie odpowiedzialnego zachowania się w lesie i jego otoczeniu, aby zapobiegać pożarom. Seria spotów telewizyjnych
i radiowych, pod wspólnym tytułem „Łza nie ugasi pożaru", piętnuje najbardziej powszechne przyczyny pożarów lasów, którymi są celowe podpalenia (45%), nieostrożność dorosłych (20-25%), czy wypalanie łąk. Ważnym przesłaniem kampanii jest także apel o nieprzechodzenie obojętnie obok zagrożeń – jeden telefon na numer alarmowy 998 lub 112 może uratować las.
 
Spoty telewizyjne i radiowe kampanii pokazują, że za każdym pożarem lasu stoi konkretna osoba. To jej nieostrożność, beztroska lub zwykła bezmyślność okazuje się być przyczyną nieodwracalnej tragedii – tak dla przyrody, jak i dla samego sprawcy lub uczestnika pożaru. Smutek, żal, wstyd, poczucie winy, ani nawet symboliczna łza nie są w stanie cofnąć czasu. Identyfikacja sprawcy
z wyrządzoną szkodą odziera pożar lasu z bezpiecznej anonimowości. Od tej pory nikt nie będzie mieć łatwego usprawiedliwienia dla swojego nieodpowiedzialnego zachowania. Stąd też nazwa całej kampanii – „Świadomi Zagrożenia".
 

Strategię komunikacji, kreację ATL i identyfikację wizualną kampanii „Świadomi Zagrożenia" przygotowała agencja Los Mejores oraz Studio Postprodukcji Filmowej Mojotribe. Spoty telewizyjne wyreżyserował Mariusz Palej, a za ich produkcję odpowiada Mojotribe oraz Propeller Film. Zakup czasu w mediach oraz działania wzmacniające kampanię powierzono Agencji Małek Media.