Aktualności Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie materiałów promocyjno - informacyjnych

Zapraszamy do złożenia oferty na „Wykonanie wraz z dostosowaniem materiałów do Księgi Identyfikacji Wizualnej oraz dostarczenie materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach kampanii „Świadomi zagrożenia". Szczegółowe informacje znajdują się poniżej: