Przejdź do treści

Wydawca treści Wydawca treści

Forestfire II

Projekt  "Ogień w lesie a przyroda II - drugi etap kampanii informującej społeczeństwo o zagrożeniu pożarowym w lasach" realizowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w latach 2010-2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Budżet Projektu:
Całkowity budżet projektu wynosi: 1 500 377 EURO
Wsparcie finansowe Unii Europejskiej : 750 188 EURO
Środki NFOŚiGW: 605 973 EURO
Środki własne LP: 144 216 EURO
 
Zasięg projektu:
Województwa: śląskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie
 
Czas trwania projektu:
01.01.2010 – 31.03.2013