Wydawca treści Wydawca treści

Odbiorcy projektu

W celu zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania pożarom lasów niezbędne jest dotarcie do jak największej liczby Polaków i pokazanie im wielkiej wartości polskich lasów. Chcemy kreować takie postawy zachowań, które przyczynią się do zmniejszenia liczby pożarów (powodowanych przez ludzi celowo, w wyniku nieostrożności bądź wypalania łąk, ściernisk czy nieużytków).

To właśnie w tym celu Lasy Państwowe przygotowały dwie edycje kampanii edukacyjno-informacyjnej o niespotykanej dotąd skali pt. „Ogień w lesie a przyroda – podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów" i "Ogień w lesie a przyroda II - drugi etap kampanii informującej społeczeństwo o zagrożeniu pożarowym w lasach".

 

Kampania obejmie swym zasięgiem teren 10 województw:

I etap kampanii województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie, na obszarach w zasięgu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Olsztynie, Toruniu, Warszawie i części RDLP w Radomiu

II etap kampanii województwa: śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie i łódzkie na obszarach w zasięgu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Krakowie, Krosnie, Lublinie, Łodzi i Radomiu.

 

Kampania ta skierowana będzie do mieszkańców wsi położonych blisko lasu, młodzieży szkolnej, turystów odwiedzających tereny leśne, a także mieszkańców miast korzystających z lasów w celach rekareacyjnych.