Wydawca treści Wydawca treści

O projektach

Pożar lasu niesie za sobą ogromne straty ekologiczne, finansowe, a także zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie lasu jak również korzystających z niego podczas aktywnego wypoczynku. Co roku w Polsce lasy płoną tysiące razy. Aby podnieść świadomość Polaków w zapobieganiu pożarom lasów, leśnicy z PGL LP przygotowali dwie edycje kampanii informacyjno - edukacyjnej:

Forestfire „Ogień w lesie a przyroda – podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów" 

Forestfire II "Ogień w lesie a przyroda II - drugi etap kampanii informującej społeczeństwo o zagrożeniu pożarowym w lasach".

 

Kampania obejmuje swym zasięgiem w pierwszym projekcie województwa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko – mazurskie oraz kujawsko - pomorskie, natomiast drugim projekcie kampania prowadzona jest w województwach: śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim oraz łódzkim.

 

Głównym celem kampanii jest podnoszenie świadomości w zakresie zapobiegania pożarom w lasach, wśród mieszkańców terenów wiejskich położonych w najbliższym sąsiedztwie lasów, właścicieli niedużych gospodarstw rolnych, młodzieży szkolnej głównie uczniów szkół gimnazjalnych, oraz osób korzystających z lasów w celach rekreacyjnych poprzez:
  • podnoszenie świadomości na temat różnorodności straty biologicznej spowodowanej pożarami, pokazanie w jaki sposób pojawienie się ognia w lesie wpływa na życie gatunków i siedlisk przyrodniczych w tym gatunków zagrożonych, odwołując się do wyższych uczuć odbiorców
  • kształtowanie indywidualnych postaw, nawyków i zachowań
  • kształtowanie wiedzy na temat najczęstszych przyczyn i okoliczności powstawania pożarów 
Projekt ma również na celu obniżenie emisji CO2 do atmosfery.
 
Oczekiwane rezultaty:
  • zredukowanie zagrożenia pożarami w lasach,
  • podniesienie świadomości społeczeństwa na temat niebezpieczeństwa związanego z pożarami lasów,
  • edukacja młodzieży,
  • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia edukacji kolejnych roczników dzieci po zakończeniu projektu,
  • wykorzystywanie przygotowanych w czasie kampanii materiałów przez wiele lat po zakończeniu projektu.