Zum Inhalt wechseln

Asset Publisher Asset Publisher

Forestfire

Projekt "Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów" realizowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w latach 2010-2012 współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Budżet Projektu:
Całkowity budżet projektu wynosi: 1 987 381 EURO
Wsparcie finansowe Unii Europejskiej: 889 544 EURO
Środki NFOŚiGW: 894 400 EURO
Środki własne LP: 203 437 EURO
 
Zasięg projektu:
Województwa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko- mazurskie oraz kujawsko- pomorskie
 
Czas trwania projektu:
01.01.2010 – 31.12.2012