Asset Publisher Asset Publisher

Działania Forestfire

Kampania w atrakcyjny dla odbiorców sposób, inspiruje do odpowiedzialnych zachowań w lesie oraz jego otoczeniu. Projekt przewiduje szeroki wachlarz działań informacyjno-edukacyjnych.


Zaplanowane działania oraz postępy w realizacji projektu:

 • Spotkania robocze z podmiotami wspierającymi na temat szczegółowych celów, metod realizacji i przebiegu działań informacyjnych
 • Opracowanie najważniejszych elementów identyfikacji wizualnej projektu, opracowanie hasła projektu oraz głównych przekazów wykorzystywanych w materiałach informacyjnych.
  Księga Identyfikacji Wizualnej 
 • Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii medialnej skierowanej do szerokiej publiczności w mediach regionalnych:
  • Kampania radiowa w regionalnych stacjach radiowych, przygotowanie pięciu ok. 30 sekundowych spotów radiowych
   Spot radiowy 1 
   Spot radiowy 2 
   Spot radiowy 3
   Spot radiowy 4
   Spot radiowy 5
  • Kampania telewizyjna, przygotowanie pięciu 30 sekundowych spotów telewizyjnych, które zostaną wyemitowane w jednej telewizji regionalnej w każdym z czterech regionów objętych projektem.
   Spot telewizyjny 1
   Spot telewizyjny 2
   Spot telewizyjny 3
   Spot telewizyjny 4
   Spot telewizyjny 5
  • Kampania prasowa, przygotowanie pięciu artykułów sponsorowanych oraz trzech całostronicowych reklam prasowych opublikowanych w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym w każdym z czterech regionów objętych projektem.

   Artykuły prasowe:
   1. Cmentarzysko drzew
   2. Las w Twoich rękach
   3. Płomienna fascynacja
   4. Bezmyślne wypalania
   5. Niszczycielska iskra

   Reklamy prasowe:
   1. Reklama I
   2. Reklama II
   3. Reklama III
 • Produkcja filmów edukacyjnych i dokumentalnych
  • 2 filmy edukacyjne , czas emisji każdego z nich 26 minut
   Film I
   Film II
  • 1 film dokumentalny , czas emisji 56 minut
   Film dokumentalno - przyrodniczy
 • Konkursy oraz akcje informacyjne ukierunkowane na wdrażanie przez wybrane grupy dobrych praktyk z wykorzystaniem przygotowanych materiałów informacyjno promocyjnych skierowanych do poszczególnych podgrup grupy docelowej oraz podmiotów wspierających
  Informacje o konkursach

Zaproszenie do udziału w Konkursie "Świadomi zagrożenia - ogień w lesie a przyroda"

 Regulamin Konkursu
Zmiana w Regulaminie Konkursu
Powołanie i regulamin Komisji Konkursowe

 • Działania szkoleniowe związane z zapobieganiem pożarami lasów dla: nauczycieli szkół gimnazjalnych, członków ochotniczych straży pożarnych oraz księży

 

Podręcznik metodyczny dla nauczycieli szkół gimnazjalnych
Scenariusze lekcji dla nauczycieli gimnazjalnych
Podręcznik metodyczny dla przedstawicieli OSP
Scenariusze lekcji dla OSP
Poradnik metodyczny dla księży
Folder

 

 • Monitorowanie wpływu projektu na grupę docelową oraz w zakresie problemu środowiskowego.
  Raport z badania ankietowego z wykorzystaniem systemy CATI (raport początkowy)
  Raport z badania ankietowego z wykorzystaniem systemu CATI (raport końcowy)
  Raport z badania ankietowego uczestników szkoleń
 • Przygotowanie i uruchomienie strony internetowej.
   
 • Przygotowanie tablic informacyjno-edukacyjnych w miejscach najczęściej odwiedzanych przez osoby prowadzące rekreację na obszarach leśnych.
   
 • Przygotowanie raportu w języku niespecjalistycznym.
   
 • Stymulowanie zainteresowania mediów kampanią na wszystkich etapach jej trwania.
  Konferencja prasowa 14.06.2011 

 

 • Przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych. 
  Roll-upy z inf. o projekcie
  Baner reklamowy
  Ulotki
  Folder informacyjny
  Plakaty
 
 • Raport
 • Podręcznik dobrych praktyk