Asset Publisher Asset Publisher

Raporty

Raport merytoryczny na temat pożarów lasów cz. I

Raport ze spotkania grupy sterującej ds. projektu
Raport z badania ankietowego z wykorzystaniem systemu CATI (raport początkowy)
Raport z badania ankietowego z wykorzystaniem systemu CATI (raport końcowy)
Raport z badania ankietowego uczestników szkoleń
Raport w języku niespecjalistycznym
Podręcznik dobrych praktyk