Asset Publisher Asset Publisher

Grupy docelowe

Do kogo skierowana jest kampania edukacyjno-informacyjna "Ogień w lesie a przyroda..."

Kampania edukacyjno-informacyjna skierowana jest do następujących grup odbiorców:

 

1. Uczniowie szkół gimnazjalnych na terenach wiejskich oraz wiejsko-miejskich.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że to właśnie dzieci najbardziej skutecznie mobilizują rodziców i starszych mieszkańców wsi do działań na rzecz środowiska naturalnego. Są energiczni i szybko się uczą jeżeli są odpowiednio zmotywowani. Potrafią szybko zaadaptować nową wiedzę w życiu codziennym, często są przyszłymi właścicielami gospodarstw rolnych lub osobami odwiedzającymi tereny leśne.

 

2. Rolnicy terenów objętych działaniem kampanii. Są to zwykle właściciele niedużych gospodarstw rolnych często przylegających do terenów leśnych. Sposób prowadzenie przez nich gospodarki rolnej ma bardzo często wpływ na warunki jakie panują na obrzeżach lasów. Rolnicy poprzez wypalanie traw powodują często pożary lasów. Dotarcie do tej grupy będzie zapewnione poprzez zarówno kampanie medialną (telewizja, radio, prasa) jak i poprzez prowadzone akcje informacyjnych w terenie.

Kobiety z terenów objętych kampanią, mają duży wpływ na prowadzenie gospodarstw. Są też odpowiedzialne z znacznym stopniu za wychowanie dzieci. Dotarcie do tej grupy będzie zapewnione poprzez zarówno kampanie medialną ( telewizja, radio, prasa) jak i poprzez prowadzone akcje informacyjne w terenie.

 

3. Osoby korzystające z lasów w celach rekreacyjnych. Często są to mieszkańcy większych miast odwiedzający las w czasie weekendowych wyjazdów. Ich celem jest odpoczynek, zbieractwo runa leśnego lub grzybów, spędzenie wolnego czasu z dala od miejskiego hałasu. Zdarza się, że poprzez nie zachowanie ostrożności zaprószają ogień w lesie.