Asset Publisher Asset Publisher

Trenerzy

Mając na uwadze zapewnienie jak największej trwałości prowadzonych działań przyjęto formułę „trenowania trenerów". Bezpośrednie działania szkoleniowe zostaną  skierowane do grup i osób, które mają największy potencjał w zakresie przekazywania wiedzy na temat zapobiegania pożarom lasów na obszarach leśnych:

 

1. Nauczyciele. Prowadzący w ramach programu nauczania zajęcia o tematyce związanej z ochroną środowiska i przyrody. Grupa ta jest dość dobrze zmotywowana do prowadzenia zajęć o tematyce będącej przedmiotem projektu. Istotnym problemem jest brak odpowiednich materiałów edukacyjnych, atrakcyjnych dla uczniów. Z tego powodu uczestnicy szkoleń zostaną dodatkowo wyposażeni w pakiety edukacyjne.

 

2. Strażacy ochotniczych straży pożarnych. To osoby mające największą wiedzę o skutkach i przyczynach występowania pożarów na terenach leśnych, a także o zagrożeniu życia ludzkiego. Zwykle wywodzą się z lokalnych społeczności, z którymi utrzymują dobry kontakt.

 

3. Księża. To jedna z najbardziej wpływowych na lokalną społeczność grup. To bardzo często młodzi, energicznie i chętnie pracujący i zaangażowani w lokalne życie ludzie. Swoim autorytetem potrafią wpływać na życie codzienne społeczności wiejskiej.