Asset Publisher Asset Publisher

Przyroda

Lasy Państwowe szeroko informują o swojej działalności i promują wiedzę o przyrodzie na stronie www.lasy.gov.pl.
Prawdziwym hitem stał się utworzony przy współpracy z NFOŚiGW Leśny Wortal Edukacyjny „Las Rysia eRysia" www.erys.pl . Zaprojektowany od początku specjalnie z myślą o edukacji ekologicznej i leśnej, przybliża za pomocą narzędzi multimedialnych zagadnienia dotyczące bioróżnorodności lasu i gospodarki leśnej oraz jego wpływu na środowisko i klimat.


Las Rysia eRysia zawiera trzy serwisy:

  • dla dzieci ze szkół podstawowych klas 4-6
  • dla młodzieży gimnazjalnej
  • dla nauczycieli

Treści w serwisach są dostosowane do różnych grup odbiorców. Dla uczniów przygotowano gry i zabawy, prezentacje multimedialne, multimedialną encyklopedię leśną  „Leśnotekę", konkursy, blogi, galerię i forum.

Nauczyciele znajdą tu scenariusze zajęć, opartych na treści zawartej w wortalu. Część merytoryczną stworzyli leśnicy, którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem zajęć edukacyjnych w ośrodkach Lasów Państwowych.