Asset Publisher Asset Publisher

Współpraca z instytucjami i osobami z zagranicy

W ramach komunikacji z partnerami z pozostałych krajów europejskich odbyliśmy kilka prezentacji   na konferencjach i spotkaniach z udziałem międzynarodowych gości:

1) 24 – 27.04.2012r. międzynarodowe warsztaty EFFMIS – European Forest Fire Monitoring Using Information Systems – IBL Sękocin Stary
2) 5.06.2012r. międzynarodowej konferencji LIFE AG-UAS w Toruniu.
3) 6.06.2012r. przedstawiciele Nadleśnictwa Lazdijai – Litwa
4) 10.05.2012r. spotkanie z leśnikami z Ukrainy
 
Nasze materiały informacyjno-promocyjne, w tym filmy przekazywane zostały m.in. do następujących osób i instytucji:
1. Lasy Chorwackie sp. z o.o. - Regionalna Dyrekcja Split (Chorwacja)
2. Thomas Baschny – Europejska Unia Leśników (Austria)
3. Leopold Ziehaus - Federalne Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej Austrii
4. National Forest Centre Slovakia
5. The Forestry Institute of Sweden
6. Pal Kovacsevits - Węgry – ministerstwo rolnictwa
7. Executive Forest Agency/BULGARIA
8. Aleksandra Knobloch - Coventry University/UNITED KINGDOM
9. Forestry Institute of Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry
10. Druskininkai State Forest Enterprise /LITHUANIA
11. CRPSM-University of Rome "La Sapienza"/ITALY
12. Hortobagyi National Park – Węgry
13. Øyvind Meland Edvardsen, Daglig Leder, Skogfrøvertket Stiftelsen Det norske Skogfrøverk.
14. University of Eastern Finland Joensuu
15. Sweriges lantbruksuniversitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
16. The Norwegian Forest Seed Center (Norweskie Centrum Nasiennictwa Leśnego)
17. Ukraińska Organizacja Skautowa "Płast"
18. Delegacja leśników z Nadrenii-Westfalii (Niemcy)
19. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
20. LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY – Jozef Zatlukal
 
Kampania była także promowana wśród studentów pochodzących z różnych krajów w ramach programu ERASMUS. 
Promocja kampanii "Świadomi zagrożenia" będzie miała miejsce także podczas dorocznego zjazdu generalnego EUROPARC FEDERATION i EUROSITE w dniach 20 – 25.10.2012r.