Asset Publisher Asset Publisher

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach kierowanych do nauczycieli gimnazjalnych oraz przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności w prowadzeniu lokalnych działań edukacyjnych na temat zapobiegania pożarom lasów. Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane m.in. z wpływem ognia w lesie na życie gatunków i siedlisk przyrodniczych, regulacjami programu Natura 2000, metodami zapobiegania powstawaniu pożarów w lesie. Przedstawione zostaną także walory przyrodnicze polskich lasów, ich różnorodność biologiczna; uwaga zwrócona zostanie na problem zmian klimatycznych.
Szkolenie składające się z wykładów oraz warsztatów. Uczestnicy wyposażeni zostaną w pakiety edukacyjne przeznaczone do późniejszego wykorzystania w działaniach edukacyjnych.
Dwudniowe szkolenie odbędzie się w okresie: IX 2011 r. – III 2012 r. Lokalizacja zostanie wybrana w terminie późniejszym, jednakże będą to miejsca osiągalne środkami komunikacji publicznej. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a organizatorzy pokrywają koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć, a także koszty wyżywienia i noclegu. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu. Potwierdzeniem udziału w szkoleniu będzie zaświadczenie oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
Rekrutację uczestników prowadzi w naszym imieniu firma „Grupa Eskadra Sp. z o.o.” i na jej adres prosimy o przesyłanie zgłoszeń.
Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo tutaj: