Asset Publisher Asset Publisher

Projekt „Ogień w lesie a przyroda” rusza pełną parą. 3 września zespół ds. obsługi projektu spotkał się z instytucjami, z którymi będzie współpracował w jego realizacji. Celem kampanii jest podniesienie świadomości mieszkańców wsi w zapobieganiu pożarom lasów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele warszawskich Lasów Miejskich, Kampinoskiego Parku Narodowego, Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, straży pożarnej, Wydziału Leśnego SGGW i Instytutu Badawczego Leśnictwa.

– Jest to dopiero pierwszy etap naszych działań – powiedział Łukasz Przybyłek, kierownik zespołu ds. obsługi projektu. – Na razie nasze działania obejmują jedynie cztery województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie. Chcemy jednak dotrzeć do jak największej liczby osób, dlatego jesteśmy w trakcie przygotowywania kolejnego projektu, obejmującego sześć innych województw.

Co roku lasy w Polsce płoną tysiące razy. Każdy pożar to ogromne straty ekologiczne, finansowe, a także zagrożenie dla ludzi mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie lasu bądź korzystających z niego podczas weekendowych spacerów, zbierania grzybów i innych płodów runa leśnego czy w trakcie letniego wypoczynku. Przyczyną ponad 40 proc. pożarów w Polsce są podpalenia. Dlatego celem projektu jest podniesienie świadomości w społeczeństwie o niebezpieczeństwach związanych z pożarami w lesie, jak również o szkodach w przyrodzie, jakie one powodują.

 

Zespół Obsługi Programu LIFE+ (fot. A. Pikus)

Projekt jest kompleksowy, obejmuje bowiem zarówno informowanie społeczeństwa poprzez media (powstaną filmy dokumentalne i edukacyjne, spoty radiowe i telewizyjne, strona internetowa projektu), jak i lokalne działania edukacyjne.

– Leśnicy mają ogromne doświadczenie w prowadzeniu edukacji – przekonywał Jacek Zadura, członek zespołu. – W Lasach ponad 7 tys. leśników jest zaangażowanych w prowadzenie pogadanek, konkursów, wycieczek. Projekt obejmuje m.in. takie działania, jak organizacja olimpiady oraz konkursów w wybranych szkołach. Będą również warsztaty i szkolenia dla OSP i nauczycieli.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali pomoc w rozpropagowywaniu informacji o projekcie, jak również bezpośrednie w niego zaangażowanie. Będą pomagać w opracowywaniu pakietów edukacyjnych i brać udział w organizowanych imprezach. Podczas rozmów zaprezentowali również swoje pomysły i opinie dotyczące projektu.