Asset Publisher Asset Publisher

W związku z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej „Ogień w lesie a przyroda – podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów” w ramach programu LIFE+, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na przygotowanie materiałów edukacyjnych i scenariuszy lekcji dla nauczycieli szkół gimnazjalnych. Termin składania ofert upływa o 17 stycznia br. o godzinie 12.00.

Szczegóły znajdują się w załączniku nr 1.

Załącznik nr 1 - Materiały edukacyjne i scenariusze lekcji dla nauczycieli gimnazjalnych