Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie scenariuszy edukacyjnych dla przedstawicieli OSP.

W związku z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej „Ogień w lesie a przyroda – podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów" w ramach programu LIFE+, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na przygotowanie scenriuszy edukacyjnych dla przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych.