Asset Publisher Asset Publisher

W związku z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej „Ogień w lesie a przyroda – podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów” w ramach programu LIFE+, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zaprasza do składania oferty na kompleksowe doradztwo w zakresie praw autorskich i prawa prasowego przy realizacji działań realizowanych w ramach ww. projektu.

Szczegóły znajdują się w zał. nr 1

Zał. nr 1 LIFE +Kompleksowe doradztwo