Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie na konferencję - 20 lat Instrumentu Finansowego LIFE+

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej z okazji 20-lecia Instrumentu Finansowego LIFE+. Organizowana we współpracy z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, konferencja odbędzie się 25 maja 2012r. w siedzibie DGLP.

Celem konferencji jest prezentacja realizowanych w Lasach Państwowych projektów współfinansowanych ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+, wymiana doświadczeń w zakresie przygotowania dokumentacji wnioskowej, a także prezentacja najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać drogą mailową na adres: m.golebiowski@lasy.gov.pl

Program ramowy konferencji znajduje się w zał. nr 1.