Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie na konferencję podsumowującą I etap kampanii "Świadomi zagrożenia" - FORESTFIRE

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konferencji podsumowującej I etap kampanii „Świadomi zagrożenia" realizowanej w ramach projektu LIFE+ „Ogień w lesie a przyroda – podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów", która odbędzie się 25.10.2012 r. w Auli Kryształowej SGGW przy ul.Nowoursynowskiej 166 w Warszawie.

Podczas konferencji przedstawione zostaną efekty kampanii, której celem było podniesienie świadomości społecznej, uwypuklenie ogromnych strat powodowanych przez pożary lasów, a w efekcie spadek liczby pożarów powodowanych przez człowieka.

Zaprezentowany zostanie także nowy, realizowany przez Lasy Państwowe – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych projekt LIFE+ dotyczący promocji najlepszych praktyk w zakresie ochrony różnorodności biologicznej na terenach leśnych.
W załączniku znajduje się program konferencji wraz z danymi kontaktowymi do potwierdzania udziału.