Asset Publisher Asset Publisher

Rezultaty II etapu kampanii Świadomi zagrożenia - FORESTFIRE II

W ramach realizacji II etapu kampanii „Świadomi zagrożenia" (projekt "Ogień w lesie a przyroda II – drugi etap kampanii informującej społeczństwo o zagrożeniu pożarowym w lasach")  przeprowadzono następujące działania:

1.      Stworzono stronę www.swiadomizagrozenia.pl
2.      W stacjach regionalnych wyemitowano 5 różnych spotów telewizyjnych: 300 w prime time, 600 poza prime time:
      TVP Kraków, TVP Rzeszów, TVP Lublin, TVP Kielce, TVP Katowice, TVP Łódź
3.      W dwóch regionalnych stacjach radiowych w każdym z 4 województw wyemitowano 5 różnych spotów radiowych: 1600 w prime time, 1600 poza prime time
      Radio Złote Przeboje Łódź, ESKA Łódź, Polskie Radio Katowice, Radio Piekary, Polskie Radio Kielce, Polskie Radio Lublin, RMF MAXXX Kraków, Polskie Radio Rzeszów.
4.      Opracowano raport z badania ankietowego CATI cz I
       Raport CATI cz. I
5.A     Publikacja 3 reklam prasowych
       Reklama prasowa 1 
         Reklama prasowa 2
5.B   Publikacja 5 artykułów sponsorowanych

 

       Artykuł prasowy 1
         Artykuł prasowy 2
         Artykuł prasowy 3
         Artykuł prasowy 4
         Artykuł prasowy 5
5.C   Dzienniki o zasięgu regionalnym w których opublikowano: 40 publikacji artykułów i 24  publikacje reklam:
       w 2011 roku: Ekspress Ilustrowany, Fakt (Łódzkie), Polska Dziennik Zachodni, Fakt (Śląskie), Echo Dnia, Fakt (Świętokrzyskie, Lubelskie), Dziennik Polski, Fakt (Małopolskie, Podkarpackie) 

       w 2012 roku: Dziennik Łódzki, Fakt (Łódzkie), Polska Dziennik Zachodni, Fakt (Śląskie), Echo dnia, Dziennik Wschodni (Świętokrzyskie, Lubelskie), Dziennik Polski, Nowiny (Małopolskie, Podkarpackie) 

6.      Wytłoczono na DVD 50 000 szt. filmów oraz materiałów informacyjnych.
7.      Wyprodukowano materiały informacyjno – promocyjne:
 ·      Czapki dla dorosłych - 15 000
·       Czapka dla dzieci – 15 000
·       T-shirts – 20 000
·       Calendars – 15 000
·       Ołówki – 25 000
     Ołówek
·       Plan lekcji – 20 000
·       Zakładki do książek – 20 000
·       Torby ekologizne – 15 000
     Torba ekologiczna 1 cz. 1
      Torba ekologiczna 1 cz. 2
      Torba ekologiczna 2 cz.1
      Torba ekologiczna 2 cz. 2
·       Roll – upy – 12
     Roll - upy
·       Bannery – 12
     Bannery
·       Teczki  - 2 500
     Teczka
·       Wizytówki – 1 000
·       Folder informacyjny – 5 000
     Folder informacyjny
·       Ulotki – 10 000
     Ulotka 1
      Ulotka 2 cz. 1
      Ulotka 2 cz. 2
·       Plakaty – 2 000
     Plakat 1
     Plakat 2
8.       Wyprodukowano komplety materiałów edukacyjnych dla:
·         nauczycieli – 800 szt.
·         przedstawicieli OSP – 300 szt.
·         księży – 500 szt.
      Materiały edukacyjne dla księży
9.      Zorganizowano 8 szkoleń dla nauczycieli z gimnazjów podczas których przeszkolono 400 osób.
10.   Zorganizowano 8 szkoleń dla przedstawicieli OSP podczas których przeszkolono 240 osób.
11.   Przeprowadzono badania ankietowe ex-ante i ex-post uczestników szkoleń z których sporządzono raport.
      Raport
12.   Wyprodukowano 800 tablic informacyjnych które zostały rozmieszczone w kluczowych punktach na terenie obszaru objętego kampanią.
13.   Zorganizowano 3 konferencji prasowe.
      Konferencja 14.06.2011
      Konferencja 21.06.2011 
      Konferencja 18.04.2012
14.   W ramach promocji dobrych praktyk na arenie międzynarodowej prowadzono dystrybucję materiałów kampanii oraz filmów do państw UE podczas międzynarodowych konferencji poświęconych leśnictwu oraz w ramach współpracy przygranicznej.
15.   Koordynatorzy wzięli udział w licznych imprezach lokalnych podczas których promowano kampanię „Świadomi zagrożenia" na obszarach kluczowych.
16.   Przeprowadzono 4 wojewódzkie konkursy dla gimnazjalistów podczas których:
·         120 osobom przyznano nagrody za zajęcie I/II/III miejsca – pobyt na wakacyjnej zielonej szkole
·         12 szkołom z których pochodziły zwycięskie zespoły przyznano nagrody w postaci sprzętu komputerowego, który zostanie wykorzystany w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.