Asset Publisher Asset Publisher

Leśny Savoir-Vivre

Wstęp do lasów w Polsce jest wolny.

Gospodarzami lasu są leśnicy, istnieje także specjalna wydzielona służba –Straż Leśna, której celem jest ochrona lasu przed zniszczeniem.
W lesie tak jak w każdym innym miejscu należy pamiętać o właściwym zachowaniu.
Gdy dojdziesz do lasu lub dojedziesz na leśny parking wyruszasz by poznać las i jego tajemnice:
Pamiętaj:
 • W lesie nie używaj ognia.
 • Ogniska wolno palić w miejscach wyznaczonych, a jeśli takiego miejsca nie ma to zachowaj odległość 100 m od granicy lasu.
 • Jeżeli widzisz pożar alarmuj tel: 112 lub 998.
 • Autem nie wjeżdżaj do lasu.
 • Biwakuj tylko w miejscach do tego przeznaczonych; jeżeli nie wiesz gdzie zapytaj leśniczego lub zajrzyj na portal www.czaswlas.pl
 • Czytaj leśne tablice - informują o zagrożeniach, czasem pokazują, że ten fragment lasu jest niedostępny.
  • Stałym zakazem wstępu do lasu objęte są:
   • uprawy leśne do 4 m wysokości;
   • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
   • ostoje zwierząt;
   • źródliska rzek i potoków;
   • obszary zagrożone erozją.
 • Śmieci zabierz ze sobą – ślady ludzkiej obecności szpecą las, przeszkadzają zwierzętom.
 • Obserwuj las zachowując ostrożność. Zwierzęta , które w nim mieszkają są dzikie. Będąc w lesie nie hałasujemy, nie dotykamy zwierząt, nie łapiemy ich, pozostawmy nienaruszone ich domy: mrowiska, gniazda, nory.
 • Pies w lesie powinien być prowadzony na smyczy.
 • Drzewa , rośliny i grzyby to także organizmy żywe – pozostaw nienaruszone, nie kop ich i nie zrywaj.
 • Aby lepiej chronić rośliny i zwierzęta poznaj je!
 • Jeżeli według Twojej oceny istnieje niebezpieczeństwo dla lasu informuj służbę leśną lub policję.