Asset Publisher Asset Publisher

Dlaczego się pali?

Pożary lasów nie powstają same z siebie. Bardzo rzadko ich przyczyna jest naturalna – np: wyładowania atmosferyczne. Od popularnego pioruna powstaje bowiem około 1% pożarów lasów. Niestety zdecydowana większość z nich jest wynikiem działalności człowieka. Szczególną grozą napawa fakt, że w bardzo wielu wypadkach jest to działalność celowa, bowiem podpalenia są przyczyną ponad 45% ogólnej liczby pożarów. Kolejną jakże ważną przyczyną pożarów jest nieostrożność dorosłych, której skutkiem jest powstanie około 20 - 25% pożarów w skali roku. Niestety w dalszym ciągu zdarzają się pożary będące wynikiem przerzutów ognia z niefrasobliwie wypalanych łąk, czy ściernisk. Kolejnymi przyczynami są awarie linii energetycznych, a także transport kolejowy i drogowy.