Aktualności Aktualności

"Świadomi zagrożenia" na Dniu Informacyjnym LIFE+

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  od pięciu lat organizuje Dzień Informacyjny LIFE+. W tym roku wydarzenie miało miejsce 10 maja. Dzień Informacyjny Life + był okazją do i wymiany poglądów między beneficjentami funduszy LIFE+, jak również okazją dla tych, którzy są zainteresowani złożeniem wniosku o dofinansowanie swoich projektów w tegorocznym  naborze. Z okazji 20 urodzin Programu LIFE+ w sesji uczestniczył Pan Joaquim Capitão - zastępca Dyrektora Departamentu LIFE Przyroda w Komisji Europejskiej oraz zaproszeni goście z Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Lasów Państwowych, a także Beneficjenci-prelegenci i przedstawiciele NFOŚiGW.
Lasy Państwowe reprezentował Pan Jan Szramka - zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, który przedstawił projekty realizowane przez Lasy Państwowe w ramach Programu LIFE + w tym kampanię "Świadomi zagrożenia".  
 W spotkaniu udział wzięło około 280 osób. W pierwszej części sesji przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie instrumentu finansowego LIFE+ zaprezentowali zasady programu finansowego LIFE+. Część druga poświęcona była Beneficjentom, którzy w bardzo ciekawy sposób przedstawili realizowane przez siebie projekty. W foyer na stoiskach zaprezentowało się  18 projektów w tym kampania „Świadomi zagrożenia" . Była to okazja do zapoznania się ze specyfiką poszczególnych projektów jak również można było uzyskać wiele interesujących informacji na temat realizacji projektów.