Aktualności Aktualności

Filmy, spoty, fotoalbumy - młodzi alarmują!!!

Najlepsze zespoły ze Szkół Gimnazjalnych Małopolski i Podkarpacia, biorące udział w konkursie na realizację projektu edukacyjnego „Świadomi zagrożenia – ogień w lesie a przyroda" w roku szkolnym 2011/2012, odebrały nagrody i dyplomy. Finał konkursu wraz z prezentacjami przygotowanymi przez najlepszych uczestników odbył się 13 czerwca w Krakowie.

 

Konkurs dla młodzieży gimnazjalnej został ogłoszony w ramach społecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Świadomi zagrożenia", prowadzonej przez PGL Lasy Państwowe, współfinansowanej ze  środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej. Celem głównym kampanii jest wzrost świadomości Polaków w zakresie odpowiedzialnego zachowania się w lesie i  jego otoczeniu, aby nie spowodować pożaru lasu.
 
Konkurs w Polsce
 
Konkurs był skierowany do uczniów z  gimnazjów z  terenów wiejskich oraz wiejsko-miejskich z  następujących województw: mazowieckiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz łódzkiego.
 
- Zadaniem 5-osobowych zespołów uczestników było przygotowanie projektu edukacyjnego rozwijającego jeden z tematów konkursowych. Z całej Polski nadesłano 219 prac. Komisja konkursowa zakwalifikowała do dalszej oceny 185. Każda praca składała się z prezentacji multimedialnej, fotoalbumu oraz krótkiego filmu, który został dodatkowo umieszczony w serwisie YouTube. Posiedzenia komisji odbyły się w dniach 11 i 15 maja 2012 roku w Warszawie. Po burzliwych obradach wyłoniono zwycięzców, z którymi spotykamy się w poszczególnych regionach – mówi Łukasz Przybyłek, kierownik zespołu realizującego projekt LIFE+.
 
Konkurs w Małopolsce i na Podkarpaciu
 
Z terenu Małopolski i Podkarpacia w konkursie wzięło udział 210 gimnazjalistów.
- Swój udział zgłosiło 18 szkół – mówi Piotr Król, koordynator kampanii w Małopolsce i Podkarpaciu. -  Ostatecznie prace nadesłały 42 zespoły z 14 szkół. 2 szkoły nie nadesłały prac. 14 zespołów zostało odrzuconych z przyczyn formalnych (9 zespołów nie nadesłało kompletu oświadczeń, 4 zespoły nie zamieściły filmu na YouTube, 1 zespół liczył 4 osoby). Prace pozostałych zespołów  zostały ocenione i wyłoniono 6 najlepszych – dodaje.
 
Głowy pełne pomysłów
 
Prezentacje pokazane podczas finału przez młodzież z Małopolski i Podkarpacia śmiało można nazwać szkoleniem z zakresu profesjonalnie prowadzonej polityki informacyjnej.  Młodzi ludzie przygotowali filmy na temat pożarów, spoty reklamowe. Prowadzili kampanie informacyjne na terenie swoich gmin, wsi, szkół, przedszkoli. Zaangażowali do współpracy lokalne środowiska: zawodową i ochotniczą Straż Pożarną, samorząd lokalny, sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich, osoby duchowne, osoby wpływowe na danym terenie. Młodzież własnoręcznie przygotowała plakaty i ulotki oraz przeprowadziła akcje plakatowania, kolportowania ulotek i spotkań z mieszkańcami podczas wiejskich zebrań. Filmy i spoty informacyjne przez nią przygotowane miały tak duży pokład emocjonalny, że pomysłów na skuteczną reklamę mogliby jej pozazdrościć dyrektorzy kreatywni profesjonalnych firm Public Relations. Młodzi ludzie przygotowali także artykuły zamieszczone w lokalnych mediach i na stronach internetowych poświęconych realizacji projektu. W szkołach pojawiły się specjalne wydania gazetek ściennych.
Kampanie informacyjne były poprzedzone badaniem ankietowym na temat świadomości pożarowej lasów i zakończone takimi samymi ankietami. W każdym przypadku okazało się, że wskaźniki poziomu wiedzy u osób poddanych kampanii informacyjnej poszły mocno w górę.
 
- Prezentacje pokazały nam, że młodzież porozumiewa się dzisiaj nowocześnie skonstruowanym obrazem i komunikatem oraz ma dużą wiedzę. Aby do niej trafić z przekazem trzeba sprostać jej wymaganiom. Na uwagę zasługuje fakt, że źródłem wiedzy o lasach i leśnictwie dla młodych ludzi są strony internetowe. W dalszej kolejności młodzież sięga po wiedzę poprzez bezpośredni kontakt z leśnikami - mówi Marcin Gołębiowski, menedżer projektu. 
 
Deszcz nagród
 
Zwycięzcy konkursu zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami. Wszyscy laureaci wyjadą na 14-dniową letnią zieloną szkołę w góry. Szkoły, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymały sprzęt komputerowy. - W zależności od zajmowanego miejsca będą to tablice interaktywne, wizualizery, komputery przenośne, projektory multimedialne. Zapewniamy także montaż tego sprzętu – mówi Gołębiowski.
Nagrody wręczyli Leon Jagoda, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i kpt. Grzegorz Kuciński ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Obie strony przed miesiącem podpisały umowę o współpracy w sprawie przeciwdziałania pożarom w lasach.
 
Podczas dyskusji w kuluarach podkreślano, że czas szarych ulotek i byle jakich długopisów reklamowych zalegających magazyny oraz przekonanie, że w ten sposób robi się politykę informacyjną przeminął. Młodzi ludzie pokazali, że taki zgrzebny świat już od dawna do nich nie przemawia.
 
Wyniki konkursu w Małopolsce i na Podkarpaciu

I miejsce
Zespół uczestników z Gimnazjum nr 3, ul. Skalska 20 32-340 Wolbrom: Marika Skalska, Weronika Trzaska, Sebastian Kozieł, Katarzyna Haberka, Katarzyna Bugaj.
II miejsce
Zespół uczestników z Zespołu Szkół w Widełce, 36-145 Widełka 191: Urszula Rumak, Klaudia Przybyło, Marta Ożóg, Małgorzata Selwa, Gabriela Rumak.
III miejsce
Zespół uczestników z Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie, ul. Szkolna 2 38-480 Rymanów: Wojciech Golowski, Paweł Kindelski, Kamil Olszyński, Krzysztof Penar, Dominika Zaforemska.
IV miejsce
Zespół uczestników z Zespół Szkół w Woli Mieleckiej im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego Wola Mielecka 406, 39-300 Mielec: Wiktoria Kołodziej, Patrycja Płatek, Patrycja Kołacz, Katarzyna Żola, Sylwia Rusin.
V miejsce
Zespół uczestników z Publicznego Gimnazjum im. ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie 36-105 Cmolas 269A: Krzemiński Dominik, Lubera Mateusz, Urban Patryk, Niedbała Wiktoria, Łakomy Krystian.
VI miejsce
Zespół uczestników z Gimnazjum Nr 4 im. C.K. Norwida w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Kosynierów 14: Aleksandra Ćwik, Julia Kordaszewska, Justyna Rogóż, Kamila Sioła, Mikołaj Kluczewski.