Aktualności Aktualności

Finał konkursu "Świadomi zagrożenia - ogień w lesie a przyroda" w województwie podlaskim

Młodzież z 15 gimnazjów województwa podlaskiego wystartowało w konkursie „Świadomi zagrożenia – ogień w lesie a przyroda". Zadaniem uczestników było wykonanie projektu edukacyjnego związanego tematycznie z zapobieganiem pożarom lasu. Efekty pracy należało przedstawić w postaci fotoalbumu, prezentacji multimedialnej oraz krótkiego spotu, zamieszczonego w serwisie internetowym. O zwycięstwo w województwie podlaskim rywalizowało 27 pięcioosobowych zespołów. Oceniających prace zaskoczyło różnorodność działań, które w ramach konkursu podjęli uczniowie. Zespoły wykonywały zaawansowane prace badawcze dotyczące wpływu ognia na organizmy żywe oraz glebę, przygotowano przedstawienia teatralne dla przedszkolaków, powstały wiersze i piosenki. Uczniowie  prowadzili happeningi w środowiskach lokalnych, opracowywali własne materiały informacyjne, które rozprowadzali w szkole i poza nią, powstały profesjonalne spoty. Do współpracy angażowali innych uczniów, leśników, strażaków, księży, władze lokalne.

 
Uroczysty finał konkursu odbył się 12 czerwca 2012 r. w Białymstoku. Podczas spotkania zwycięzcy zaprezentowali swoje prace, a widzami byli strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, organizacji społecznych, członkowie innych zespołów konkursowych oraz leśnicy.
 
A oto wyniki konkursu w województwie podlaskim:
 
I miejsce - zespół uczestników z Zespołu Szkół w Narewce pod opieką Haliny Ciwun:
Urszula Charkiewicz, Karol Sapiołko, Dawid Adamiuk, Łukasz Marczuk, Radosław Waśko.
 
II miejsce - zespół uczestników z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach pod opieka Agnieszki Twarowskiej i Joanny Kuderskiej: Kinga Olszańska, Aldona Drozdowska, Joanna Godlewska, Edyta Chomicka, Paulina Trzeszczkowska.
 
III miejsce - zespół uczestników z Gimnazjum im. dr Leszka Nosa w Michałowie pod opieką Marzeny Owsiejczuk i Ewy Głowackiej: Anita Gryko, Żaneta Kozioł, Izabela Czerniawska, Marek Iwaniuk, Mateusz Nazarko.
 
IV miejsce - zespół uczestników z Gimnazjum w Płaskiej pod opieka Bogumiły Łebskiej i Haliny Wijas: Klaudia Citkowska, Konrad Kuźma, Jan Milewski, Krzysztof Pawłowski, Julian Skubis.
 
V miejsce - zespół uczestników z Zespółu Szkół im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie pod opieka Joanny Taras: Jakub Kazberuk, Marek Gołębiewski, Dominika Chomko, Dominika Matysewicz, Paulina Mojsiej.
 
VI miejsce - zespół uczestników z Gimnazjum w Nowym Dworze pod opieka Anny Krokos: Aneta Siwicka, Jolanta Rusiecka, Patrycja Bagieńska, Martyna Sobolewska, Aneta Uściłowicz
 
Nagrodami dla zespołów, które zajęły miejsca I-VI są dwutygodniowe pobyty na wakacyjnej Zielonej Szkole, natomiast szkoły, z których młodzież zajęła miejsca I-III otrzymają sprzęt komputerowy.
 
Na stronie RDLP będziemy cyklicznie przedstawiać najciekawsze konkursowe prace. Dzisiaj do obejrzenia jest film zrealizowany przez zwycięski zespół z Gimnazjum w Narewce.
 
Konkurs został przeprowadzony w ramach Projektu"Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów" współfinansowanego przez UE w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW.