Aktualności Aktualności

Podsumowanie I etapu społecznej kampanii informacyjno - edukacyjnej "Świadomi zagrożenia"

Podsumowanie I etapu społecznej kampanii informacyjno - edukacyjnej "Świadomi zagrożenia"

W dniu 25 października w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca zakończenie I etapu społecznej kampanii informacyjno - edukacyjnej "Świadomi zagrożenia" realizowanej w ramach projektu "Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów" współfinansowanego ze środków UE w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + oraz NFOŚiGW.

Lasy najczęściej palą się z powodu naszej, ludzkiej nieostrożności i lekkomyślności. Łamanie zakazów, palenie papierosów i wyrzucanie niedopałków, rozpalanie ognisk i  wjeżdżanie do lasu tam, gdzie jest to zabronione, wchodzenie do lasu podczas zagrożenia pożarowego, a w okresie wiosenno-letnim wypalanie traw to główne powody pożarów lasów - mówił Jan Szramka zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych przedstawiając problematykę przeciwpożarową w Lasach Państwowych.
Efekty I etapu kampanii "Świadomi zagrożenia" zaprezentował Łukasz Przybyłek menadżer projektu "Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów". W celu podniesienia świadomości Polaków w zakresie odpowiedzialnego zachowania się w lesie i jego otoczeniu, Lasy Państwowe w ramach kampanii uczestniczyły w ponad 400 wydarzeniach regionalnych i ogólnopolskich informując i edukując podczas: festynów, rajdów, wyjazdów wakacyjnych, konkursów itp. Prowadząc wyjątkową w formie i skali kampanię informacyjno-edukacyjną „Świadomi zagrożenia", zgłębialiśmy wiedzę mieszkańców obszarów wiejskich oraz osób aktywnie spędzających czas w lesie na temat przyczyn powstawania pożarów lasów, zagrożeń jakie ze sobą niosą i sposobów zapobiegania.
W ramach kampanii medialnej przygotowano i opublikowano artykuły i reklamy prasowe, stworzono spoty radiowe i telewizyjne, które emitowane były w regionalnych rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych, wyprodukowano dwa filmy edukacyjne i dokumentalno – przyrodniczy. W ramach kampanii opracowano również pakiety edukacyjne dla nauczycieli i strażaków oraz materiały merytoryczne dla księży, które posłużą w edukacji młodzieży. Dla nauczycieli i przedstawicieli OPS przygotowano szkolenia, którymi objęto 640 osób (240 przedstawicieli OSP i 400 nauczycieli).
W ramach zwiększania świadomości oraz zaangażowania każdego z nas w tę społeczną akcję, Lasy Państwowe przygotowały szereg działań mających na celu zainteresowanie problemem pożarów lasów. Jednym z nich był konkurs dla gimnazjalistów na najciekawszy projekt edukacyjny, którego zwycięzcy wyjechali na zielone szkoły. Istotnym było zaangażowanie jakie każdy z uczestników konkursów włożył by zdobyć nagrodę. Pomysłowość najmłodszych zaskakuje, a kreatywność i zapał wskazuje, że kampania była skuteczna i zapoczątkowała proces przemian społecznych w zakresie zapobiegania pożarom lasów i bezpieczeństwa w nich.
Aby zapamiętać podstawowe zasady zachowania się w lesie na terenie 4 województw objętych kampanią ( kujawsko - pomorskie, warmińsko - mazurskie, podlaskie, mazowieckie) leśnicy zamontowali 800 tablic informacyjno – edukacyjnych.
Przeprowadzone badania wskazują, że kampania w dużym stopniu przyczyniła się do zmiany niedobrych nawyków w zakresie zachowania się na obszarach leśnych i upowszechniła tzw. Leśny Savoir – Vivre, czyli wiedzę, jak zachować się w lesie by nie spowodować pożaru mówi Grzegorz Sygnowski z ARC Rynek i Opinia. Świadomość społeczna w zakresie zapobiegania pożarom lasów, przyczyn jakie mogą wywołać pożar lasu oraz jego skutków na obszarach objętych kampanią wzrosła od 30% do nawet 50%.
W drugiej części konferencji Kazimierz Szabla Dyrektor RDLP w Katowicach podsumowując tematykę przeciwpożarową przypomniał skutki najtragiczniejszego i największego w historii Lasów Państwowych pożaru sprzed 20 lat, jaki miał miejsce w Kuźni Raciborskiej. Nawiązując do dobrych praktyk w Lasach Państwowych Łukasz Porębski z CKPŚ zaprezentował prowadzony przez Lasy Państwowe projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na terenach leśnych - promocja najlepszych praktyk".