Aktualności Aktualności

Spotkanie monitorujące z koordynatorami regionalnymi projektów LIFE+

W dniach 13 - 14 września 2011 r. na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie odbyło się spotkanie monitorujące Zespołu zarządzającego z udziałem kooordynatorów regionalnych kampanii Świadomi zagrożenia. Podczas spotkania zostały poruszone sprawy związane z prowadzeniem działań w poszczególnych regionach oraz prezentacja dokonań. Kolejnego dnia uczestnicy spotkania zapoznali się z systemem ochrony przeciw pożarowej w Lasach Państwowych na terenie pożażyska Kuźnia Raciborska.

Spotkanie z podmiotami wspierającymi

Projekt „Ogień w lesie a przyroda” rusza pełną parą. 3 września zespół ds. obsługi projektu spotkał się z instytucjami, z którymi będzie współpracował w jego realizacji. Celem kampanii jest podniesienie świadomości mieszkańców wsi w zapobieganiu pożarom lasów.

Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno - edukacyjnych

Zapraszamy do złożenia oferty na „Wykonanie wraz z dostosowaniem materiałów do Księgi Identyfikacji Wizualnej oraz dostarczenie materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach kampanii „Świadomi zagrożenia”.

Zakup czasu antenowego w radio i TV na potrzeby kampanii

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w postępowaniu dotyczącym zakupu czasu antenowego w radio i TV na potrzeby kampanii "Świadomi zagrożenia".

Zapraszamy do złożenia oferty na "Opracowanie, przygotowanie, druk - materiałów inf. - promocyjnych

Zapraszamy do złożenia oferty na "Opracowanie, przygotowanie, druk wraz z dostosowaniem do Księgi Identyfikacji Wizualnej i dostarczenie materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach kampanii Świadomi zagrożenia".

Zaproszenie do negocjacji - przygotowanie 5 całostronicowych artykułów prasowych

Zapraszamy do wzięcia udziału w negocjacjiach na: "Przygotowanie 5 całostronicowych artykułów prasowychw wraz ze zdjęciami i/lub grafikami do kampanii "Świadomi zagrożenia" realizowanej w ramach programu LIFE+. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 1.

Zaproszenie do składania propozycji na koncepcję linii kreatywnych kampanii informacyjno-edukac

W związku z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej „Ogień w lesie a przyroda – podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów” w ramach programu LIFE+, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia wstępnej propozycji obejmującej pomysły 3 linii kreatywnych do ww. kampanii składające się z:

Zaproszenie do wzięcia udziału w szkoleniach nt. zapobiegania pożarom lasów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych 2-dniowych szkoleniach dla nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej oraz profilaktyki przeciwpożarowej. Zadaniem profesjonalnie wyszkolonej kadry trenerów będzie dalsze rozpowszechnianie informacji nt. działań realizowanych w ramach Kampanii „Świadomi zagrożenia” wśród społeczności lokalnej.

Zapytanie ofertowe - filmy edukacyjne

W związku z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej „Ogień w lesie a przyroda – podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów” w ramach programu LIFE+, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych - Zespół ds. Obsługi Programu LIFE + zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia wstępnej koncepcji realizacji 2 filmów edukacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli gimn.

W związku z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej „Ogień w lesie a przyroda – podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów” w ramach programu LIFE+, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na przygotowanie materiałów edukacyjnych i scenariuszy lekcji dla nauczycieli szkół gimnazjalnych.

Zaproszenie do składania oferty na kompleksowe doradztwo

W związku z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej „Ogień w lesie a przyroda – podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów” w ramach programu LIFE+, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zaprasza do składania oferty na kompleksowe doradztwo w zakresie praw autorskich i prawa prasowego przy realizacji działań realizowanych w ramach ww. projektu.
— Pozycji na stronie: 20
Wyświetlanie 81 - 91 z 91 rezultatów.