Wydawca treści Wydawca treści

Rezultaty FORESTFIRE

W ramach realizacji I etapu kampanii „Świadomi zagrożenia" (projekt Ogień w lesie a przyroda – podniesienie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów) przeprowadzono następujące działania:
1.     Opracowano raport merytoryczny - dotyczący zakresu i sposobu przekazywania informacji na temat pożarów lasów oraz przeciwdziałania ich powstawaniu.
       Raport cz. II
       Raport cz. III
2.     Przygotowano szczegółową identyfikację grupy docelowej oraz podmiotów wspierających kampanii.
3.      Opracowano Księgę Identyfikacji Wizualnej.
4.      Stworzono stronę www.swiadomizagrozenia.pl
5.      Wyprodukowano 5 spotów telewizyjnych.
      Spot 1
        Spot 2
        Spot 3
        Spot 4
        Spot 5
6.      Wyprodukowano 5 spotów radiowych.
      Spot 1
        Spot 2
        Spot 3
        Spot 5
7.      W 4 stacjach regionalnych wyemitowano 5 różnych spotów telewizyjnych: 300 w prime time, 600 poza prime time.
      TVP Warszawa, TVP Bydgoszcz, TVP Olsztyn, TVP Białystok
8.      W dwóch regionalnych stacjach radiowych w każdym z 4 województw wyemitowano 5 różnych spotów radiowych: 1600 w prime time, 1600 poza prime time:
      Radio Złote Przeboje Warszawa, ESKA Warszawa, Polskie Radio Pomorza i Kujaw, ESKA Bydgoszcz, Polskie Radio Olsztyn, ESKA Olsztyn, Polskie Radio Białystok, ESKA Białystok
9.      Opracowano raport z badania ankietowego CATI cz. I
      Raport CATI cz. I
10.   Opracowano 5 całostronicowych artykułów prasowych do dzienników regionalnych.
      Artykuł prasowy 1
       Artykuł prasowy 2
       Artykuł prasowy 3
       Artykuł prasowy 4
       Artykuł prasowy 5
11.   Przygotowano 3 całostronicowe reklamy prasowe do dzienników regionalnych.
12.   Opublikowano 3 reklamy i  5 artykułów sponsorowanych w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym: 40 publikacji artykułów i 24 publikacje reklam.
       w 2011 roku: Gazeta Wyborcza, Fakt (Mazowieckie), Gazeta Pomorska, Fakt (Kujawsko - Pomorskie), Gazeta Olsztyńska, Fakt (Warmińsko - Mazurskie), Kurier Poranny, Fakt (Podlaskie)
      w 2012 roku: Gazeta Wyborcza, Fakt (Mazowieckie), Gazeta Pomorska, Fakt (Kujawsko - Pomorskie), Gazeta Olsztyńska, Fakt (Warmińsko - Mazurskie), Gazeta Współczesna, Fakt (Podlaskie)
13.   Wyprodukowano film dokumentalny (52 min.) – „Zabójczy Ogień"
      "Zabójczy ogień"
14.   Wyprodukowano 2 filmy edukacyjne (26 min.) – „Groźny czerwony kur" oraz „ Bezpieczniej cieszmy się lasem".
      „Groźny czerwony kur" - http://youtu.be/kYaBSbcMnYI
„Bezpieczniej cieszmy się lasem" - http://youtu.be/TjcGfuBpNt0
15.   Wytłoczono na DVD 50 000 szt. filmów oraz materiałów informacyjnych.
16.    Wyprodukowano materiały informacyjno – promocyjne:
                        ·      Czapki dla dorosłych - 15 000
·       Czapka dla dzieci – 15 000
·       T-shirts – 20 000
·       Calendars – 15 000
·       Ołówki – 25 000
     Ołówek
·       Plan lekcji – 20 000
·       Zakładki do książek – 20 000
·       Torby ekologizne – 15 000
     Torba ekologiczna 1 cz. 1
      Torba ekologiczna 1 cz. 2
      Torba ekologiczna 2 cz.1
      Torba ekologiczna 2 cz. 2
·       Roll – upy – 12
     Roll - upy
·       Bannery – 12
     Bannery
·       Teczki  - 2 500
     Teczka
·       Wizytówki – 1 000
·       Folder informacyjny – 5 000
     Folder informacyjny
·       Ulotki – 10 000
     Ulotka 1
      Ulotka 2 cz. 1
      Ulotka 2 cz. 2
·       Plakaty – 2 000
     Plakat 1
     Plakat 2
17.   Opracowano i wyprodukowano komplety materiałów edukacyjnych dla:
·         nauczycieli – 800 szt.
·         przedstawicieli OSP – 300 szt.
·         księży – 500 szt.
      Materiały edukacyjne dla księży
18.   Zorganizowano 8 szkoleń dla nauczycieli z gimnazjów podczas których przeszkolono 400 osób.
19.   Zorganizowano 8 szkoleń dla przedstawicieli OSP podczas których przeszkolono 240 osób.
20.   Przeprowadzono badania ankietowe ex-ante i ex-post uczestników szkoleń z których sporządzono raport.
21.   Wyprodukowano 800 tablic informacyjnych które zostały rozmieszczone w kluczowych punktach na terenie obszaru objętego kampanią.
22.   Zorganizowano 3 konferencji prasowe.
      Konferencja 30.09.2010
      Konferencja 14.06.2011 
      Konferencja 18.04.2012
23.   W ramach promocji dobrych praktyk na arenie międzynarodowej prowadzono dystrybucję materiałów kampanii oraz filmów do państw UE podczas międzynarodowych konferencji poświęconych leśnictwu oraz w ramach współpracy przygranicznej.
24.   Koordynatorzy wzięli udział w licznych imprezach lokalnych podczas których promowano kampanię „Świadomi zagrożenia" na obszarach kluczowych.
25.   Przeprowadzono 4 wojewódzkie konkursy dla gimnazjalistów podczas których:
      ·   120 osobom przyznano nagrody za zajęcie I/II/III miejsca – pobyt na wakacyjnej
    zielonej szkole
     ·    12 szkołom z których pochodziły zwycięskie zespoły przyznano nagrody w postaci 
    sprzętu komputerowego, który zostanie wykorzystany w prowadzeniu zajęć
    dydaktycznych.