Asset Publisher Asset Publisher

Pożar - jak działać

Po pierwsze nie tracić głowy!!! Rozejrzeć się dookoła i ostrzec osoby będące w strefie zagrożenia. Niezwłocznie zaalarmować straż pożarną dzwoniąc pod numer 998 lub 112. Po zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie należy podać:
1.      Swoje imię i nazwisko, oraz numer telefonu, z którego zgłasza się pożar.
2.      Możliwie dokładną lokalizację miejsca, w którym się pali (np. „ przy drodze z Wilkowyj do Gródka, około kilometra za wsią Grabina , po prawej stronie – jadąc w kierunku Gródka, około 100 metrów w głąb lasu”). Jeżeli mamy taką możliwość podajemy pozycję odczytaną z GPS.
3.      Co się pali (czy jest to pożar ściółki, czy ogień objął wierzchołki drzew, czy jest to drzewostan młody, czy stary, iglasty, czy liściasty), w miarę możliwości określić szacunkowo powierzchnię pożaru (np. „ pali się ściółka w starym drzewostanie iglastym na powierzchni wielkości boiska do siatkówki”).
4.      Czy zagrożeni są ludzie i budynki (np. „nie ma zagrożenia dla ludzi i mienia”)
5.      Po podaniu informacji nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
Przyjmujący zgłoszenie może zażądać:
1.      Potwierdzenia zgłoszenia przez oddzwonienie.
2.      Podania dodatkowych informacji przez oddzwonienie.
Pamiętajmy: 
1.      Alarmując straż pożarną mówmy wolno i wyraźnie – naturalna chęć zaalarmowania jak najszybciej poprzez „maszynowe wykrzykiwanie” informacji OPOŹNIA jej przekazanie czyniąc niezrozumiałą i nieprecyzyjną.