Asset Publisher Asset Publisher

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę na Zakup czasu antenowego w radio i telewizji dla kampanii promującej odpowiedzialne zachowanie w lasach i zapobieganie ich pożarom w ramach projektów LIFE+” „Ogień w lesie a przyroda – podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów” oraz „Ogień w lesie a przyroda II – drugi etap kampanii informującej społeczeństwo o zagrożeniu pożarowym w lasach" przedstawiła firma "Małek - Media".

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.