Asset Publisher Asset Publisher

Kampania "Świadomi zagrożenia" podczas międzynarodowych warsztatów EMFIS

Kampania „Świadomi zagrożenia podczas międzynarodowych warsztatów EFFMIS"

W dniu 25.04.2012r. podczas odbywających się w Instytucie Badawczym Leśnictwa międzynarodowych warsztatów projektu EFFMIS (Europejski Monitoring Pożarów Lasu za pomocą Systemów Informatycznych) miała miejsce prezentacja Kampanii Informacyjno – edukacyjnej „Świadomi zagrożenia". Informacje dotyczące podejmowanych w ramach prowadzonej przez DGLP kampanii społecznej różnorodnych działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych przybliżyły uczestnikom warsztatów najnowsze inicjatywy z zakresu działań informacyjno - edukacyjnych podejmowanych w celu zapobiegania pożarom lasów w naszym kraju. Prezentacja kampanii dobrze wpisała się w tematykę wykładów obejmującą całokształt zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową lasów.