Asset Publisher Asset Publisher

W dniu 30 września bieżącego roku o godzinie 10 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni – Letnisku podczas XI Warsztatów dla Liderów Edukacji Leśnej odbyła się prezentacja realizowanej przez Lasy Państwowe w ramach Programu LIFE+ kampanii informacyjno – edukacyjnej „Ogień w lesie a przyroda – podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów”.     
Z celami kampanii, zaplanowanymi działaniami dotychczasowym przebiegiem realizacji zapoznało się 63 osoby reprezentujące 57 instytucji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mediów, organizacji pozarządowych, Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictw, Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach. Bardzo miły międzynarodowym akcentem był udział Pana Thomasa Bashnego z Austrii – przedstawiciela Europejskiej Unii Leśników.