Asset Publisher Asset Publisher

Konferencja w DGLP z okazji 20-lecia Instrumentu Finansowego LIFE+

W ramach obchodów 20 lecia Instrumentu Finansowego LIFE w dniu 25 maja w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbyła się konferencja podczas której zaprezentowano projekty realizowane przez jednostki Lasów Państwowych w ramach programu LIFE +.

W konferencji udział wzieli zaproszeni goście: Pan Andrzej Muter - przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przybliżył uczestnikom program LIFE+ oraz Pan Zbigniew Karaczun - przedstawiciel Astrale GEIE, który przedstawił ocenę i ewaluację projektów LIFE+.

Podczas spotkania zaprezentowano następujące projekty:

1. "Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów" i "Ogień w lesie a przyroda II - drugi etap kampanii informującej społeczeństwo o zagrożeniu pożarowym w lasach" - kampania informacyjno-edukacyjna „Świadomi zagrożenia" realizowana przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.

2. „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk" - realizowana przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.
3. "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" - realizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku.