Asset Publisher Asset Publisher

Laureaci konkursu "Śwaidomi zagrożenia - ogień w lesie a przyroda" w województwie kujawsko - pomorskim

Nagrodzono najlepsze w województwie kujawsko-pomorskim szkoły i zespoły uczniów biorące udział w konkursie realizowanym w ramach kampanii „Świadomi zagrożenia".

Jednym z elementów kampanii informacyjno-edukacyjnej „Świadomi zagrożenia" prowadzonej na terenie 10 województw był konkurs "Świadomi zagrożenia – ogień w lesie a przyroda". Konkurs realizowany był w roku szkolnym 2011/2012, zaś jego adresatem była młodzież gimnazjalna. Zakres konkursu obejmował wiedzę z dziedziny geografii, biologii, chemii i edukacji dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a zespoły uczniów musiały przygotować fotoalbum, prezentację oraz film dotyczące jednego z pięciu podtematów. 

Podczas wojewódzkiego finału konkursu, który odbył się 12 czerwca 2012 r., zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu ds. gospodarki leśnej Witold Pajkert wraz z koordynatorem ds. zapobiegania pożarom lasów z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Jackiem Zadurą i Jackiem Cichockim – specjalistą RDLP w Toruniu ds. ochrony przeciwpożarowej, przy obecności właściwych terenowo nadleśniczych i przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, wręczyli najlepszym zespołom szkolnym i przedstawicielom szkół dyplomy i certyfikaty. Najlepsze prace według 12-osobowej komisji przygotowały:
I miejsce - liczba punktów 23
Zespół uczestników z Publicznego Gimnazjum im. M. Rejewskiego w Białych Błotach (Joanna Skoda, Katarzyna Suberlak, Aleksandra Kulczyńska, Aleksandra Lewandowska, Emilia Bugajska)

II miejsce - liczba punktów 22,5
Zespół uczestników z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi (Krzysztof Pacholski, Michał Michalak, Zuzanna Gościniak, Julia Cichocka, Oktawia Kilanowska)

III miejsce - liczba punktów 21,5
Zespół uczestników z Zespołu Szkół w Karnkowie, Publiczne Gimnazjum (Agnieszka Jabłońska, Iwona Łukaszewska, Paulina Witecka, Bartosz Bejgrowicz, Martyna Markowska)

IV miejsce - liczba punktów 21
Zespół uczestników z Publicznego Gimnazjum w Zbójnie (Daria Grabkowska, Paulina Rutkowska, Przemysław Jachowski, Zuzanna Rutkowska, Mateusz Betlejewski)

V miejsce - liczba punktów 20,5
Zespół uczestników z Zespołu Szkół w Osiu (Tomasz Idczak, Anna Manikowska, Monika Mechlińska, Paweł Mechliński, Marcin Różyński)

VI miejsce - liczba punktów 19,5
Zespół uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Lecha Wałęsy w Chalinie (Klaudia Snegowska, Agata Karczewska, Milena Ryczkowska, Szymon Orych, Łukasz Bartnicki)

Uczniowie ci nagrodzeni zostali wakacyjnymi wyjazdami, natomiast nagrody w postaci atrakcyjnych zestawów multimedialnych dla szkół otrzymały:
I. miejsce – Publiczne Gimnazjum im. M. Rejewskiego w Białych Błotach
II. miejsce – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie
III. miejsce – Zespół Szkół w Karnkowie

Wszyscy laureaci publicznie zaprezentowali zwycięskie projekty.

Kampania społeczna „Świadomi zagrożenia" współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tekst i zdjęcia: Mateusz Stopiński