Asset Publisher Asset Publisher

Lublin - szkolenia w ramach kampanii "Świadomi zagrożenia"

W dniach od 22-25 lutego w Lublinie odbyły się dwudniowe szkolenia dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i przedstawicieli OSP realizowane w ramach kampanii ,,Świadomi zagrożenia".  Przeszkolonych zostało 50 nauczycieli i 30 strażaków z OSP. Uczestnicy dostali certyfikaty oraz pakiety materiałów promocyjnych i edukacyjnych (w tym scenariusze do przeprowadzenia zajęć dotyczących profilaktyki przeciwpożarowej i edukacji przyrodniczo-leśnej). Uczestnicy szkolenia mieli okazję nie tylko rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie ochrony ppoż., lasów i ich roli oraz prowadzonej gospodarki leśnej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, ale również otrzymali praktyczne wskazówki związane z edukacją leśną. Uczestnicy szkoleń obiecali przekazywać zdobytą wiedzę społeczności lokalnej oraz dalszą współpracę w ramach kampanii między innymi uczestnictwo w konkursach jako opiekunowie młodzieży gimnazjalnej.