Asset Publisher Asset Publisher

Mieszkańcy Warszawy "Świadomi zagrożenia"

W ramach tegorocznej akcji  „Leśnicy dla stolicy", podczas odbywających się 18 – 19 maja „Dni SGGW" na terenie przygotowanego w obrębie  kampusu SGGW „leśnego miasteczka" odbyła się prezentacja kampanii informacyjno – edukacyjnej „Świadomi zagrożenia". Uczestników wydarzenia zapoznawano z problematyką zagrożenia pożarowego naszych lasów. Szczególny nacisk położono na promocję właściwego zachowania w lesie, które ma skutkować zmianą przykrego faktu, iż 9 na 10 pożarów lasów powodują ludzie. W trakcie promocji wykorzystano cały wachlarz środków przekazu stosowanych w kampanii (prezentacja spotów, filmów, ekspozycja i kolportaż materiałów edukacyjnych oraz gadżetów reklamowych). Dużo uwagi poświęcono najmłodszym uczestnikom -  głównym adresatom odbywających się pod hasłem „Lasy dzieciom" Dni SGGW. Przeprowadzenie tak szerokiej gamy działań informacyjno – edukacyjnych możliwe było dzięki pomocy naszych młodszych kolegów – studentów Wydziału Leśnego SGGW.