Asset Publisher Asset Publisher

Na majówkę do lasu bez ognia

II odsłona kampanii "Świadomi zagrożenia"

Na „majówkę" do lasu bez ognia – „Świadomi zagrożenia"
 
Do pożarów w polskich lasach dochodzi co roku niemal 10 000 razy. Pożary lasu niosą spustoszenie w świecie przyrody, straty ekonomiczne i stają się zagrożeniem dla okolicznych mieszkańców. Większość z nich spowodowana jest przez człowieka, 9 na 10 pożarów powodują ludzie, tylko TY możesz temu zapobiec!!! Mimo najnowocześniejszego sprzętu oraz systemu wykrywania pożarów lasów nic nie powstrzyma ludzkiej głupoty i nieostrożności!!! Lasy Państwowe w obliczu zagrożenia pożarami, na terenie 10 województw kontynuują rozpoczętą w ubiegłym roku, największą w swojej historii społeczną kampanię informacyjno – edukacyjną „Świadomi zagrożenia", współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW. Celem kampanii jest podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów oraz zmniejszenie liczby podpaleń oraz pożarów powstałych w wyniku nieostrożnych zachowań o 30%. Kampania rusza już 19 kwietnia.
 
Lasy najczęściej palą się z powodu naszej, ludzkiej nieostrożności i lekkomyślności. Łamanie zakazów, palenie papierosów i wyrzucanie niedopałków, rozpalanie ognisk i  wjeżdżanie do lasu tam, gdzie jest to zabronione, wchodzenie do lasu podczas zagrożenia pożarowego, a w okresie wiosenno-letnim wypalanie traw – to główne powody pożarów. Tylko w marcu w Lasach Państwowych wybuchło 187 pożarów, spłonęło 77 ha lasów, a 30% z nich było spowodowane przerzutami z gruntów nieleśnych.Aby podnieść świadomość Polaków w zakresie odpowiedzialnego zachowania się w lesie i jego otoczeniu, Lasy Państwowe już drugi rok prowadzą wyjątkową w formie i skali kampanię informacyjno-edukacyjną „Świadomi zagrożenia". Najważniejszym celem kampanii jest edukacja i pogłębienie wiedzy mieszkańców obszarów wiejskich oraz osób aktywnie spędzających czas w lesie na temat przyczyn powstawania pożarów lasów, zagrożeń jakie ze sobą niosą i sposobów zapobiegania. Mamy nadzieję, że kampania w dużym stopniu przyczyni się do zmiany niedobrych nawyków w zakresie zachowania się na obszarach leśnych i upowszechni tzw. Leśny Savoir – Vivre.
 
W ramach zwiększania świadomości oraz zaangażowania każdego z nas w tę społeczną akcję, Lasy Państwowe przygotowały szereg działań mających na celu zainteresowanie problemem pożarów lasów. Na terenie 10 województw (warmińsko – mazurskie, kujawsko – pomorskie, podlaskie, mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie, łódzkie, śląskie, małopolskie, podkarpackie) wyemitowana zostanie seria spotów telewizyjnych i radiowych pod wspólnym tytułem „Łza nie ugasi pożaru". Elementem kampanii jest także apel o aktywne reagowanie na zagrożenia – jeden telefon alarmowy pod numer 998 lub 112 może uratować las.
 
Rozpoczyna się sezon majówek i wiosennych wypadów do lasu by się zrelaksować. Każdego roku jest to czas szczególny pod względem powodowanego przez nas zagrożenia pożarowego. Grillowanie i rozpalanie ognisk w lesie, wyrzucanie niedopałków, nieostrożność w trakcie wędrówek
i aktywnego wypoczynku w lesie, łamanie zakazu wstępu do lasu podczas dużego zagrożenia pożarowego, to najczęstsze przyczyny pożarów których sprawcami jesteśmy my. W spotach ukazana jest beztroska, bezmyślność i brak odpowiedzialności, które doprowadzają do pożaru. W silny
i emocjonalny sposób odwołują się do naszego poczucia bezpieczeństwa, odpowiedzialności, a także wstydu społecznego. Poczucie winy po tragedii, smutek czy żal, a nawet symboliczna łza nie są
w stanie cofnąć czasu.
Chodźcie z nami – chronić las przez pożarami!!!