Asset Publisher Asset Publisher

Nowy element kampanii - dwa filmy edukacyjne

Na kanale Lasów Państwowych YouTube pojawił się nowy element kampanii „Świadomi zagrożenia" - dwa filmy edukacyjne:
„Groźny czerwony kur" i „Bezpieczniej cieszmy się lasem".

Pierwszy z nich skierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich bezpośrednio sąsiadujących z terenami leśnymi, drugi przede wszystkim do turystów odwiedzających atrakcyjne tereny leśne w trakcie urlopów, czy weekendów, a także mieszkańców aglomeracji miejskich szukających w pobliskich lasach choćby chwili wytchnienia.

Filmy w bardzo przystępny sposób pokazują wielorakie funkcje polskich lasów, ich piękno i bogactwo, a zarazem dobitnie ukazują szerokie spektrum szkód powodowanych przez pożary będące niestety w zdecydowanej większości efektem działalności człowieka. Dodatkowym aspektem jest zwrócenie uwagi na zagrożenie, jakie mogą powodować pożary lasów dla okolicznych mieszkańców, czy odwiedzających lasy turystów. Oba filmy podkreślają korzyści płynące z zachowania zgodnego z zasadami udostępniania lasów
i profilaktyki przeciwpożarowej oraz w sugestywny sposób skłaniają do takich zachowań.

Dynamiczne sceny akcji ratowniczo – gaśniczych, piękne zdjęcia lotnicze, czy epizody z udziałem, znanych aktorów to tylko niektóre atuty obu filmów.

Zapraszamy do oglądania!!!

Filmy w jakości HD można obejrzeć także na stronie internetowej Wytwórni Telewizyjno – Filmowej „Alfa" – realizatora i producenta filmów na kanale „lasy:"