Asset Publisher Asset Publisher

W dniu 13.01.2011r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące projektów finansowanych w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ „Regional Kick off Meeting".

Spotkanie było oficjalnym rozpoczęciem wdrażania i realizacji 14 nowych projektów LIFE+ z Czech, Słowacji i Polski. Podczas spotkania nowi beneficjenci zapoznali się z zasadami realizacji projektów LIFE+, a także mieli możliwość zaprezentowania wdrażanych przez siebie projektów.
Krótką informację dotyczącą realizowanych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych projektów przedstawił p. Jacek Zadura odpowiedzialny w naszym zespole za kwestie ochrony przeciwpożarowej lasów.

Więcej informacji o tym wydarzeniu na stronie internetowej NFOŚiGW:
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,55,regional-kick-off-meeting-life09.html