Asset Publisher Asset Publisher

Śląskie - szkolenia dla strażaków i nauczycieli

W dniach 14 – 17 marca  na terenie województwa śląskiego odbyła się druga tura szkoleń dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych i nauczycieli gimnazjalnych realizowanych w ramach społecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Świadomi zagrożenia" współfinansowanej ze środków UE w ramach instrumentu finansowego LIFE + oraz NFOŚiGW.

W ramach kampanii w całym cyklu szkoleń na Śląsku zostało przeszkolonych 100 nauczycieli gimnazjalnych i 60 strażaków OSP. Uczestnicy szkoleń otrzymali interesującą i niezbędną wiedzę oraz materiały edukacyjne przy pomocy których będą mogli tę wiedzę przekazać uczniom gimnazjów i strażakom. Największym zainteresowaniem cieszyły się poradniki do prowadzenia zajęć z gotowymi scenariuszami lekcji i szkoleń oraz filmy edukacyjne

Wraz z rozpoczęciem sezonu zagrożenia pożarowego tematyka ochrony przeciwpożarowej lasów jest jak najbardziej na czasie. Działania promujące właściwe zachowania na terenach leśnych organizowane w okresie wczesnowiosennym, są podstawowym celem prewencyjnym ochrony przeciwpożarowej lasów. Dzięki takim kampaniom chcemy zmniejszyć liczbę pożarów lasów.