Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenia dla nauczycieli i strażaków z Mazowsza

W ramach kampanii „Świadomi zagrożenia" odbyła się seria szkoleń dla nauczycieli i przedstawicieli OSP z terenu województwa mazowieckiego. Szkolenia odbywały się w warszawskim Centrum Szkoleniowym TWINS w dniach 14–17 grudnia 2011r.

Trenerzy z włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przekazali uczestnikom szczegółową wiedzę na temat zagrożeń, jakie niosą pożary lasów, oraz poinformowali o profilaktyce przeciwpożarowej stosowanej w Lasach Państwowych. Oprócz prezentacji na temat projektu, dr Maria Palińska przeprowadziła szereg gier i zabaw, które pozwoliły utrwalić poznane treści i przygotować uczestników szkolenia do dalszego przekazywania zdobytej wiedzy.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu, oraz przygotowane przez organizatorów materiały informacyjne w tym poradniki dedykowane każdej z grup zawodowych, zawierające kompedium wiedzy z zakresu ochrony p.poż i gotowe scenariusze zajęć z młodzieżą szkolną.