Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenia na Mazowszu w ramach kampanii "Świadomi zagrożenia"

Odbyła się druga seria szkoleń w ramach kampanii „Świadomi zagrożenia" dla nauczycieli i przedstawicieli OSP z terenu województwa mazowieckiego. Szkolenia trwały od 7 do 10 marca 2012 roku. Były elementem projektu "Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów" realizowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, współfinansowanego przez UE w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW.

W sumie w szkoleniach na terenie Mazowsza wzięło udział ponad 100 nauczycieli i 60 przedstawicieli OSP. Trenerzy z włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przekazali uczestnikom szczegółową wiedzę na temat zagrożeń jakie niesie ogień dla lasu i profilaktyki przeciwpożarowej stosowanej w Lasach Państwowych. Oprócz prezentacji na temat projektu, dr Maria Palińska przeprowadziła szereg gier i zabaw, które pozwoliły utrwalić poznane treści i przygotować uczestników do dalszego przekazywania zdobytej wiedzy. Wszyscy otrzymali poradniki zawierające kompendium wiedzy z zakresu ochrony p.poż. i gotowe scenariusze zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną. Dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały informacyjne na temat Lasów Państwowych i prowadzonej kampanii. Na zakończenie rozdano certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Głównym celem kampanii „Świadomi zagrożenia" jest podnoszenie wiedzy w zakresie zapobiegania pożarom w lasach, wśród mieszkańców terenów wiejskich położonych w sąsiedztwie lasów, właścicieli niedużych gospodarstw rolnych, młodzieży szkolnej (głównie uczniów szkół gimnazjalnych), oraz osób korzystających z lasów w celach rekreacyjnych.