Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie do składania ofert na kreację kampanii

W związku z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej „Ogień w lesie a przyroda – podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów" w ramach programu LIFE+, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia wstępnej propozycji obejmującej pomysły 3 linii kreatywnych do ww. kampanii składające się z:
1. Głównej idei kampanii (tzn. na czym polega pomysł kreatywny i w jaki sposób będzie realizował cele kampanii?) W ramach głównej idei kampanii prosimy o przygotowanie:
a) tematu kampanii
b) sloganów kampanii,
c) „light motives",
d) głównych elementów wizualizacji kampanii
e) kluczowych treści wykorzystywanych w materiałach informacyjnych
2. Pięciu storyboardów spotu telewizyjnego o długości 30 sekund.
3. Pięciu scenariuszy spotu radiowego o długości 30 sekund.

Szczegółowe informacje znajdują się w zał. nr 1,