Asset Publisher Asset Publisher

W związku z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej „Ogień w lesie a przyroda – podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów” w ramach programu LIFE+, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych - Zespół ds. Obsługi Programu LIFE + zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia wstępnej koncepcji realizacji 2 filmów edukacyjnych. Szczegóły znjadują się w załączniku nr 1 oraz na stronie  http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zamowienia_publiczne

Pobierz- zał. nr 1 Zapytanie ofertowe - filmy edukacyjne